Dollar

dollar cinema

[I’m too lazy to translate this. Try

for a computer translation.]

Sinds kort is deze bioscoop gevestigd in Montréal. In een vrijwel engelstalig deel van de stad, vandaar het bordje ‘tickets’. Natuurlijk is zo’n engelstalig bord eigenlijk verboden volgens de ‘loi sur la langue française’ (die precies 30 jaar geleden is ingevoerd), maar blijkbaar komen de inspecteurs hier niet langs.

1 dollar voor een bioscoopkaartje, voor films die net uit de reguliere bioscopen zijn verdwenen, is natuurlijk geen geld. Het metrokaartje om er naartoe te gaan kost al bijna het dubbele. En dan moet je ook nog terug. De projectie was goed maar de zaal lag vol met lege popcorn zakken (ook 1 dollar) en cola bekers. Ach, voor die prijs mag je niet verwachten dat men de zaal voor iedere voorstelling schoonmaakt.